EVALUAREA PROPRIETATILOR IMOBILIARE

Pentru evaluari imobiliare contactati-ne la telefon: 0786.03.88.77

Evaluare proprietăţi imobiliare

Evaluarea şi expertiza reprezintă arii de specializare care pot ridica de multe ori probleme clienţilor implicaţi în activităţi imobiliare. Indiferent că este vorba despre achiziţionarea unui apartament într-un complex rezidenţial, de raportul de evaluare pentru taxe si impozite, de închirierea sau vânzarea unor vile, apartamente, spaţii comerciale sau industriale, de tranzacţii ce vizează clădiri de birouri sau orice altă investiţie imobiliară, Europa Imobiliare oferă clienţilor săi servicii de evaluare imobiliară la standarde ridicate.
Ne ocupăm de facilitarea tuturor demersurilor ce trebuie întreprinse pentru ca fiecare dintre clienţii companiei să cunoască toate detaliile legate de obiectivele imobiliare urmărite. Graţie şi unor parteneriate atent alese, Europa Imobiliare  se angajează să ofere clienţilor săi evaluări care au ca scop obţinerea creditelor ipotecare, precum şi studii de piaţă şi de fezabilitate.
Evaluarea individualizată şi exactă a unei proprietaţi în vederea tranzacţionării este o problemă ce poate fi rezolvată rapid prin intermediul serviciilor de consultanţă oferite de evaluatorii specializaţi, atestaţi de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR).

Rapoartele de evaluare sunt conforme Standardelor Internationale de Evaluare(IVS 2011) si Legislatiei in vigoare (ORDONANTA nr. 2 din 21 ianuarie 2000)
Rapoartele de evaluare realizate de evaluatorii societăţii pot fi folosite pentru: PREZENTAREA IN INSTANTA, garantare împrumuturi bancare, vânzare-cumparare, credit ipotecar, impozitare, raportare financiară, fuziuni, lichidare, asigurare, expropriere.

PROCEDURA DE LUCRU
Clientul stabileste impreuna cu expertul tehnic OBIECTIVUL EVALUARII.
Expertul transmite clientului o estimare privind necesarul de timp si necesarul de acte pentru redactarea RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA. Depunem toate eforturile pentru redactarea lucrarilor in timpul dorit de client, cu respectarea tuturor prevederilor si cerintelor legale.

In vederea evaluarii a constructiilor existente, colectarea datelor se obtine din surse cum sunt:
– Documentatia tehnica de proiectare si de executie a constructiei examinate;
– Reglementarile tehnice in vigoare la data realizarii constructiei;
– Investigatii pe teren;
– Masuratori si teste in situ si/sau in laborator.

ACTELE NECESARE pentru evaluarea proprietatilor rezidentiale, industriale si terenuri sunt urmatoarele:
– Act de proprietate, încheiere de intabulare
– Extras de carte funciară
– Plan de încadrare în zona
– Plan de situaţie
– Autorizaţie de construire / desfiinţare
– Certificat de urbanism
– Memoriu tehnic arhitectură
– Memoriu tehnic rezistenţă
– Fişa bunului imobil
– Releveu / nivel
– Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societăţi comerciale)
– Date complete de facturare

Orice evaluare profesionala are ca si finalitate RAPORTUL DE VALOARE. Forma, dimensiunile si continutul raportului de evaluare difera in functie de cerintele clientului, de tipul proprietatii imobiliare si de natura misiunii de evaluare

TARIFE
Tarifele pentru evaluarile imobiliare sunt stabilite în funcţie de profilul şi complexitatea fiecărei lucrări in parte.
Pentru a va transmite oferta de preturi pentru servicii de evaluare, va rugam sa ne transmiteti o cerere completata cu datele de identificare ale persoanei fizice sau ale societatii/institutiei care solicita respectiva lucrare.

Pentru evaluari imobiliare contactati-ne la telefon: 0786.03.88.77

Scroll to top